1.GIỚI THIỆU 

Chào mừng Quý khách hàng đến với Website chúng tôi. 

Khi Quý khách hàng truy cập vào Website: B2S.com.vn của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Trang Web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong điều khoản dịch vụ này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng lên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi Khách hàng tiếp tục sử dụng trang Web, sau khi các thay đổi về Điều Khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý Khách hàng chấp nhận với những thay đổi đó. 

Quý Khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE 

Khi vào trang Web, Khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi trở lên, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.  

Nếu Khách hàng là người dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp với các quy định của Điều Khoản này và đồng ý chịu trách nhiệm đối với hành động của mình, bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc Khách hàng sử dụng Dịch Vụ hoặc mua Sản Phẩm cần phải chấp nhận và tuân thủ Điều Khoản này. Nếu Khách hàng không có sự đồng ý và giảm sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp khi truy cập trang Web hoặc sử dụng Dịch Vụ/ Sản Phẩm, cần phải dừng những hành động này ngay lập tức.

Trong suốt quá trình đăng ký, Khách hàng đồng ý nhận email quảng cáo từ Website. Nếu không muốn tiếp tục nhận email, Quý khách hàng có thể từ chối bằng cách nhấn vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo của chúng tôi.

Khách hàng đồng ý tuân thủ bất kỳ hướng dẫn, thông báo, quy chế hoạt động và chính sách cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ /hoặc truy cập vào trang Web cũng như bất kỳ điều chỉnh nào đối với những quy định đề cập trên đây chúng tôi ban hành vào từng thời điểm. B2S Group có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động vào bất kỳ lúc nào, phù hợp với quy định pháp luật. Khách hàng đồng ý rằng cần có trách nhiệm xem và rà soát các sửa đổi đối với các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động cùng như hướng dẫn này. Việc Khách hàng tiếp tục truy cập Website và sử dụng bất kỳ Dịch Vụ sau khi những thông báo thay đổi, bổ sung được đăng tải trên Website được xem là đã xác nhận và đồng ý đối với các thay đổi đó. Tất cả các thay đổi, bổ sung này có hiệu lực áp dụng đối với bạn.

3.THANH TOÁN AN TOÀN VÀ TIỆN LỢI

Khách hàng có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp: 

– Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ giao hàng).

– Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản.

0
    0
    Giỏ hàng